UDZIAŁ W BIEGU

C

INFORMACJE DLA UCZESTNIKA

  • Rejestracja  oraz uiszczenie opłaty startowej umożliwia uczestnictwo w Biegu;
  • Numer startowy należy mieć przypięty z przodu klatki piersiowej – zapewni to prawidłową rejestrację czasu biegu;
  • Certyfikat uczestnictwa będzie dostępny po zakończeniu biegu na naszej stronie internetowej w zakładce Konto .

ZASADY UCZESTNICTWA, KTÓRE WARTO PAMIĘTAĆ:

W biegu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie (w dniu biegu posiadać ukończone 18 lat). Limit uczestników biegu wynosi 1052 osoby – liczba odpowiada ilości imiennych polskich grobów na Polskim Cmentarzu Wojennym. Uczestnicy muszą obligatoryjnie przedłożyć odpowiednią licencję związkową lub certyfikat medyczny  zdolności do udziału w biegu.