Regulamin

Stowarzyszenie Sportowe APROCIS wraz z Klubem Biegacza SPORTING Międzyzdroje z siedzibą: 72-500 Międzyzdroje, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 (NIP 986-01-41-696; Regon 810563532; KRS 0000136254) organizują 17 maja 2020 roku "Bieg na Monte Cassino" w Cassino pod egidą Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL) na dystansie 10 km.

1. Uczestnicy

1.1 Zawodnicy włoscy i zagraniczni posiadający licencję stowarzyszenia Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL) lub federacji zagranicznej zrzeszonej w IAAF.

1.2 Pozostali uczestnicy biegu muszą posiadać medyczny certyfikat zdolności do udziału w Biegu na Monte Cassino 2020 na dystansie 10 km (certyfikat do pobrania na stronie www.biegmontecassino.pl).

1.3 Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 17.05.2002r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 18 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.

2. Rejestracja

2.1 Koszt rejestracji wynosi 300 złotych i obejmuje wydanie pakietu startowego. Z tej kwoty 100 złotych przeznaczone jest w formie cegiełki na budowę Pomnika Generała Andersa w Cassino. Rejestracja może zostać dokonana nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.biegmontecassino.pl. Rejestrację uznaje się za w pełni dokonaną w momencie zaksięgowania opłaty startowej na koncie organizatora.

2.2 Ilość uczestników ograniczona jest do pierwszych 1057 zarejestrowanych osób.

2.3 W wyjątkowych sytuacjach, takich jak kontuzja lub choroba, uczestnik może zgłosić inną osobę do startu w Biegu na Monte Cassino 2020. Takiej zamiany może dokonać organizator po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł przez rejestrującego. Szczegółowe informacje do uzyskania u organizatora.

3. Warunki rejestracji

Zawodnicy rejestrujący się na bieg muszą obligatoryjnie przedłożyć licencję związkową lub medyczny certyfikat zdolności do udziału w Biegu na Monte Cassino 2020 na dystansie 10 km.

4. Odbiór pakietów startowych

W piątek 15 maja 2020 roku w godzinach 10.00 - 20.00 oraz w sobotę 16 maja 2020 roku w godzinach 10.00 - 20.00 w Centrum Handlowym PANORAMA przy ulicy Casilina Sud Cassino.

5. Start biegu

17 maja 2020 roku o godz. 11.00 z Alei Viale Dante, centrum Cassino.

6. Maksymalny czas trwania biegu

Maksymalny czas trwania biegu wynosi 90 minut, po upływie którego uczestnicy będą osobiście odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.

7. Nagrody

7.1 Nagrodami pieniężnymi zostaną nagrodzone 3 pierwsze kobiety (I – 300€, II - 200€, III - 100€) oraz 3 pierwszych mężczyzn (I - 300€, II - 200€, III - 100€) . Nagrody w kategoriach wiekowych zostaną zamieszczone do 30 kwietnia 2020 roku na stronie www.biegmontecassino.pl.

7.2 Wręczenie nagród rozpocznie się o godz. 13:30 na Placu Nicholasa Greena w Cassino, 100 metrów od startu biegu (Piazza Nicholas Green).

8. Opieka medyczna

Zawody odbędą się pod nadzorem lekarza specjalisty. Sędziowie zostaną wybrani spośród Grupy Sędziów Zrzeszonych w Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL). Punkt nawadniania przewidziany jest po 5 km.

9. Pomiar i klasyfikacja

Każdy uczestnik otrzyma wraz z numerem startowym chip, który musi być obowiązkowo założony w trakcie biegu pod rygorem skreślenia z listy klasyfikacji generalnej.

10. Zastrzeżenia

APROCIS i Sporting zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy ze względu na siłę wyższą oraz nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody na osobie lub rzeczach, zarówno przed, jak i w trakcie oraz po zawodach.

11. Odpowiedzialność uczestników

Dokonując zapisu uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się i zaakceptowali niniejszy regulamin zawodów. W zakresie nieunormowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują normy oraz regulaminy Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL) oraz Światowej Federacji IAAF.

12. Reklamacje

Reklamacje muszą zostać zgłoszone na piśmie i dostarczone sędziemu apelacyjnemu nie później niż 30 minut po publikacji wyników, wraz z opłatą w wysokości 50 euro, która zostanie zwrócona w przypadku uznania reklamacji.

13. Dopuszczalne kategorie wiekowe

13.1 Kobiety: K23-34 oraz kategorie wiekowe: K35-K40-K45-K50-K55-K60-K65-K70 i starsze. Mężczyźni: K23-34 oraz kategorie wiekowe: M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70 i starsi.

13.2 Kobiety i mężczyźni należący do kategorii Juniorzy i Seniorzy- Amatorzy wiek 23-34 zostaną wcieleni do jednej klasyfikacji.

14. Kontakt

Kontakt z organizatorem jest możliwy za pośrednictwem: numeru telefon i faxu +48 (22) 62 29 108 (wew. 115), adresu e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.biegmontecassino.pl.

Organizator

Organizator

Partner medialny

Partner

Partner technologiczny