Regulamin

1. Organizator

1.1 Organizatorem Biegu na Monte Cassino, zwanym dalej „Biegiem”, jest Stowarzyszenie Sportowe APROCIS CASSINO wraz z Klubem Biegacza SPORTING Międzyzdroje z siedzibą: 72-500 Międzyzdroje, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 (NIP 986-014-16-96; Regon 810563532; KRS 0000136254).

2. Cele

2.1 Upamiętnienie gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu Polskiego, oraz zdobywców Monte Cassino, w ramach kampanii „Polacy bohaterom Monte Cassino”.

2.2 Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

2.3 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.4 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Termin i miejsce

3.1 Bieg odbędzie się w sobotę 15 maja 2022 roku w Cassino. Godzina biegu zostanie podana w osobnym komunikacie.

3.2 Start Biegu – Corso della Repubblica (centrum Cassino). Meta będzie usytuowana przy murach klasztoru, gdzie współcześnie mieści się siedziba opactwa benedyktyńskiego.

3.3 Długość trasy wynosi 10 kilometrów.

3.4 Trasa będzie posiadała atest Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL).

3.5 Bieg odbędzie się pod patronatem Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL).

4. Limit czasu

4.1 Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 90 minut, po upływie którego uczestnicy będą osobiście odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.

4.2 Za linią Mety będą podstawione autobusy, którymi uczestnicy – po odbiorze rzeczy pozostawionych w depozycie (zob. pkt 8.4) – będą przewożeni ze wzgórza na Piazza Armando Diaz.

5. Punkt nawadniania i opieka medyczna

5.1 Punkt nawadniania przewidziany jest po 5 km.

5.2 Zawody odbędą się pod nadzorem lekarza specjalisty, którego decyzje dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne.

6. Warunki uczestnictwa

6.1 Wszyscy uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 15.05.2003 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 18 lat.

6.2 Zawodnicy posiadający licencję rodzimej federacji lekkoatletycznej.

6.3 Pozostali uczestnicy Biegu muszą posiadać medyczny certyfikat zdolności do udziału w Biegu na Monte Cassino na dystansie 10 km (certyfikat do pobrania na stronie www.biegmontecassino.pl).

6.4 Zawodnicy rejestrujący się na Bieg muszą obligatoryjnie przedłożyć licencję związkową lub medyczny certyfikat zdolności do udziału w Biegu na Monte Cassino na dystansie 10 km.

7. Rejestracja i opłata startowa

7.1 Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.biegmontecassino.pl.

7.2 Rejestracja może zostać dokonana nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. W przypadku wyczerpania się limitu uczestników (zob. 7.6) rejestracja zostanie zamknięta.

7.3 Rejestrację uznaje się za w pełni dokonaną w momencie zaksięgowania opłaty startowej na koncie organizatora.

7.4 Koszt opłaty startowej wynosi 300 złotych, z czego 100 złotych przeznaczone jest w formie cegiełki na budowę memoriału gen. Władysława Andersa w Cassino.

7.5 Uczestnicy Biegu otrzymają w pakiecie startowym m.in. koszulkę okolicznościową oraz koszulkę trekkingową, numer startowy wraz z chipem, okolicznościowe wino białe i czerwone z winnic Porto Di Mola (z okolic Cassino), plecaczek trekkingowy (na prowiant), zaproszenie (wraz z mapą) na trekking na Monte Cassino. Uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają także medal oraz okolicznościowy ręcznik.

7.6 Ilość uczestników ograniczona jest do 1057 zarejestrowanych osób.

7.7 Każdy uczestnik otrzyma unikatowy numer startowy z oznaczeniem nazwiska żołnierza, w intencji którego biegnie – jednego z 1057 polskich żołnierzy, którzy spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

7.8 W wyjątkowych sytuacjach, takich jak kontuzja lub choroba, uczestnik może zgłosić inną osobę do startu w Biegu. Należy wówczas skontaktować się z organizatorem oraz dokonać opłaty w wysokości 50 zł tytułem kosztów operacyjnych. Szczegółowe informacje u organizatora.

8. Odbiór pakietów startowych

8.1 Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, które będzie się znajdowało w Centrum Handlowym PANORAMA przy ulicy Casilina Sud w Cassino. Termin odbioru pakietów startowych zostanie podany w osobnym komunikacie.

8.2 W celu odbioru pakietu startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie).

8.3 Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w wyznaczonych terminach nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

8.4 Przed linią Startu podstawiony będzie autobus z napisem „Depozyt”, w którym uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Biegu otrzymają w pakiecie startowym naklejkę z numerem startowym, którą należy nakleić na worek/torbę/plecak, w których zdeponowane będą rzeczy. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie-autobusie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego za linią Mety. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

9. Pomiar i klasyfikacja

9.1 Każdy uczestnik otrzyma wraz z numerem startowym chip, który musi być obowiązkowo, pod rygorem dyskwalifikacji, przypięty do przedniej części koszulki sportowej w trakcie Biegu. 

9.2 Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników).

9.3 W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja:

  • generalna z podziałem na płeć,
  • wiekowa – kobiet (juniorki /18-22 lat/ + K23-K34, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65, K70 i starsze) i mężczyzn (juniorzy /18-22 lat/ + M23-M34, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70 i starsi).

9.4 Sędziowie zostaną wybrani spośród grupy sędziów zrzeszonych we Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL).

10. Nagrody

10.1 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają na Mecie medal okolicznościowy.

10.2 Nagrodami pieniężnymi zostaną nagrodzone 3 pierwsze kobiety (I – 300 €, II – 200 €, III – 100 €) oraz 3 pierwszych mężczyzn (I – 300 €, II – 200 €, III – 100 €).

10.3 Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane w osobnym komunikacie.

11. Zastrzeżenia

11.1 APROCIS i Sporting zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy ze względu na siłę wyższą oraz nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody na osobie lub rzeczach, zarówno przed, jak i w trakcie oraz po zawodach.

12. Odpowiedzialność uczestników

12.1 Dokonując zapisu uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się i zaakceptowali niniejszy Regulamin zawodów. W zakresie nieunormowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują normy oraz regulaminy Włoskiej Federacji Lekkiej Atletyki (FIDAL) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.

13. Reklamacje

13.1 Reklamacje muszą zostać zgłoszone na piśmie i dostarczone sędziemu apelacyjnemu nie później niż 30 minut po publikacji wyników, wraz z opłatą w wysokości 50 euro, która zostanie zwrócona w przypadku uznania reklamacji.

14. Kontakt

14.1 Kontakt z organizatorem jest możliwy za pośrednictwem: numeru telefon i faxu +48 (22) 62 29 108 (wew. 115), adresu e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.biegmontecassino.pl.

15. Polityka prywatności

15.1 Informacje dotyczące Polityki Prywatności dostępne są pod adresem www.biegmontecassino.pl/polityka-prywatnosci.

Organizator

Organizator

Partner medialny

Partner

Partner technologiczny

Partner merytoryczny